Công ty Điện Nước Quang Sáng tại Hải Phòng

Được thành lập và phát triển từ năm 2008, Điện Nước Quang Sáng chuyên cung cấp các loại hình dịch vụ: bán đồ điện nước,nhận cấp vật tư, thiết bị điện nước,các công trình tại Hải Phòng.

Chi tiết